Schenken

Maak gebruik van het belastingvoordeel op giften met een periodieke schenking
Wilt u maximaal profiteren van het belastingvoordeel over al uw schenkingen aan LPB media? En uw giften voor de komende jaren goed geregeld hebben?

Ga dan een periodieke schenkingsovereenkomst aan met LPB media. In deze overeenkomst legt u voor minimaal vijf jaar vast dat u een vast bedrag per jaar gaat schenken. Hierdoor is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Met een periodieke schenking:
* Profiteert u maximaal van het belastingvoordeel;
* Ontvangt u tot wel 52% van uw gift terug van de Belastingdienst (waarbij de hoogte afhankelijk is van uw persoonlijke situatie);
* Kunt u uw netto gift verhogen zonder dat het u meer kost;
* Schenkt u jaarlijks hetzelfde bedrag gedurende minimaal 5 jaar;
* Zijn de giften kleiner dan 1% en hoger dan 10% van uw belastbaar inkomen ook volledig aftrekbaar (zonder schenkingsovereenkomst niet).

U kunt hier het formulier ‘Schenkingsovereenkomst’ downloaden.
Vul de gevraagde onderdelen van de overeenkomst in, onderteken de overeenkomst en stuur het exemplaar naar LPB media. Vervolgens krijgt u het exemplaar retour, ondertekend door LPB media en voorzien van een schenkingsnummer. Bewaar het ondertekende exemplaar van de schenkingsovereenkomst in uw administratie: bij controle van uw belastingaangifte kan de Belastingdienst de ondertekende schenkingsovereenkomst opvragen.

LPB media is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
ANBI-nummer (zelfde als RSIN-nummer): 810456680.

Voor meer informatie over periodiek schenken verwijzen wij u naar de belastingdienst.