Wij geloven dat we door ons werk en met eigentijdse media mensen dichter bij God mogen brengen.
LPB media wil binden en verbinden. Daarmee maken we zichtbaar hoe geloofsovertuiging, onderlinge betrokkenheid, omzien naar elkaar en levensinvulling concreet kunnen worden in het dagelijks leven.

Beleef geloof en kerk dichtbij. Kijk onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen.

Opkijken verzamelt allerlei video’s en documenten voor het werk in de kerk of voor eigen geloofsverdieping.

SAMEN VOOR VERBINDING
We hebben God en onze naaste lief. Toch weten we vaak niet eens hoe het echt gaat met onze buurvrouw van en paar huizen verderop of een gemeentelid naast ons in dezelfde kerkbank.

“Wat doet het er allemaal nog toe”, zegt mevrouw Brink… ze voelt zich eenzaam. Maar het moet toch geen moeite kosten om naar haar en anderen om te zien?! Om een gesprekje aan te knopen en een luisterend oor te bieden? En dan net dat laagje dieper gaan in zo’n ontmoeting… bijvoorbeeld door samen hetzelfde programma te bekijken op Beleefmee en hierover door te praten, met een kopje koffie!

Als je elkaar echt ontmoet, kan het zijn dat je soms met de mond vol tanden staat omdat je verlegen bent met de situatie. Vooral werkers in de kerk zoeken nogal eens het internet af naar tips en handvatten. Wat is het dan fijn dat naast Beleefmee.nl allerlei materialen te vinden zijn op Opkijken.nl.

Beide onderdelen van LPB media zien gebruikersaantallen groeien maar… de donaties zijn fors teruggelopen. En het is juist hard nodig om mevrouw Brink, uw buurvrouw of gemeentelid te ondersteunen met hulp van eigentijdse media en materialen die in Gods Koninkrijk worden ingezet!

Doneer nu!
En breng geloof en kerk dichtbij.
Wie bij Christus hoort, hoort bij elkaar. Samen kunnen we iets vatten van de hoogte en diepte, lengte en breedte van Gods liefde.

1 Shares
Share1
Tweet
Share