LPB media

Wij geloven dat we door ons werk en met eigentijdse media mensen dichter bij God mogen brengen. Wij zijn u dan ook dankbaar voor uw gebed en steun waardoor dit werk mogelijk wordt gemaakt!

Uw  gift is welkom via overschrijving op IBAN-nummer: NL72 INGB 0001 2505 09
t.n.v. LPB media te Zwolle.
Via deze betaalverzoek link

Via het scannen van deze QR-code
(Scan de QR-code met de camera van
uw telefoon en doneer eenvoudig via het betaalverzoek)

of via onderstaand doneerformulier. Onze organisatie is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder RSIN-nummer: 810456680.

U kunt ons op verschillende manieren steunen:
door een gift via een machtigingsformulier, periodieke volmacht, een nalatenschap of donatie:

Doneerformulier

LPB media wil binden en verbinden. Daarmee maken we zichtbaar hoe geloofsovertuiging, onderlinge betrokkenheid, omzien naar elkaar en levensinvulling concreet kunnen worden in het dagelijks leven. LPB media hoopt daarin bij te dragen door programma’s aan te bieden die de band met God en elkaar versterkt!

LPB media biedt twee platforms met inhoud: Op Opkijken.nl zijn allerlei materialen te vinden voor eigen geloofstoerusting en vooral werkers in de kerk kunnen op dit platform terecht. Er zijn tips, tools en materialen voor het kinderwerk te vinden, voor mensen met een beperking, catechese, enz. Daarnaast zijn op Beleefmee.nl concerten, lezingen en andere boeiende programma’s te vinden. Ook de Live-uitzendingen via Facebook worden goed bekeken. Zo brengen we ‘geloof en kerk’ heel dichtbij. En hoe fijn is dat voor mensen die ‘zoekende’ zijn of kerkgangers die vanwege ouderdom, ziekte of andere redenen aan huis gebonden zijn!

LPB media werkt met ruim 150 vrijwilligers door het hele land, gecoördineerd door een klein betaald team (2,5 Fte) in Zwolle. We leveren onze dienstverlening aan de kerken in een steeds complexere maatschappij, waarbij ook de kerkelijke wereld steeds verandert. Er is tegelijk één constante, en dat is onze goede God in de hemel. Voor Hem doen we ons werk, en tegelijk voor onze naaste.