LPB media

Wij geloven dat we door ons werk en met eigentijdse media mensen dichter bij God mogen brengen. LPB media wil binden en verbinden. Daarmee maken we zichtbaar hoe geloofsovertuiging, onderlinge betrokkenheid, omzien naar elkaar en levensinvulling concreet kunnen worden in het dagelijks leven. Beleefmee.nl en Opkijken.nl zijn onderdeel va LPB media. Door media, zoals de landelijke zomerdiensten, biedt de stichting verbinding met elkaar en vooral met God de Vader. LPB media is jou dan ook dankbaar voor jouw gebed en steun waardoor dit werk mogelijk wordt gemaakt.

De collecteopbrengsten van deze zomerdiensten worden verdeeld en zijn bedoeld
voor Stichting Sprank, Dit Koningskind en LPB media.

Uw gift of donatie is welkom op IBAN-nummer: NL72INGB0001250509
of via onderstaand formulier